Historia

Początki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na ziemi ciechanowskiej sięgają pierwszej połowy lat sześćdziesiątych. Pierwsza komórka organizacyjna WOPR w Ciechanowie powstała przy miejscowym ognisku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. W 1964 roku zorganizowano Oddział WOPR w Pułtusku. Kilka lat później, w roku 1972, powołany został w Ciechanowie międzypowiatowy oddział WOPR, który zasięgiem działania obejmował powiaty: ciechanowski, mławski, przasnyski i pułtuski. Po reorganizacji administracyjnej kraju powołano Zarząd Wojewódzki WOPR w Ostrołęce dla województwa ciechanowskiego i ostrołęckiego. Wkrótce z inicjatywy działaczy społecznych podjęto działania zmierzające do utworzenia Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Ciechanowie. Powstał on 7 czerwca 1976 roku. 9 lipca 1976 roku w Wydziale Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie pod numerem 32 zarejestrowano stowarzyszenie Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ciechanowie. Pierwszym prezesem zarządu wojewódzkiego wybrano Ryszarda Walczaka. 15 stycznia 1978 roku odbył się I Zjazd Delegatów WOPR województwa ciechanowskiego.
W latach 1978-1985 organizacja intensywnie się rozwijała. Gromadzono nowy sprzęt ratowniczy, rosła też liczba członków WOPR. Pod koniec 1985 roku organizacja wojewódzka liczyła 526 członków. Po roku 1985 nastąpił okres zmian jakościowych, polegający na prowadzeniu szkoleń na wyższe stopnie ratownicze, uzyskiwaniu uprawnień instruktorskich ratowniczych, motorowodnych oraz płetwonurków. Prezesi oddziałów terenowych i ich zarządy zaczęły intensywnie współpracować z lokalnymi władzami administracyjnymi i samorządowymi. Lata 1997-2002 przyniosły nowe wyzwania, z którymi WOPR woj. ciechanowskiego musiał się zmierzyć. Zmiana struktury organizacyjnej państwa skutkująca likwidacją województwa ciechanowskiego spowodowała utratę przez nie statusu organizacji wojewódzkiej. W 1997 r. prezesem WOPR województwa ciechanowskiego został wybrany Marcin Stryczyński. Zjazd Nadzwyczajny, który odbył się 25 października 1998 roku, dokonał zmian statutowych, zwiększył teren działania stowarzyszenia i zmienił nazwę na Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Teren działania poszerzony został o dwa powiaty z województwa ostrołęckiego, tj. Przasnysz i Maków Mazowiecki. W chwili obecnej, zgodnie z zapisem statutowym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem z dnia 27 października 1999 roku, Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe swym zasięgiem obejmuje powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński, przasnyski i makowski.

Komentowanie jest wyłączone.