O nas

Cele Ciechanowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

 

  • organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie;
  • programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne;
  • działalność na rzecz ochrony środowiska wodnego.
Ciechanowskie WOPR opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków działających w środowiskach:

 

  • pracowników obiektów położonych nad obszarami wodnymi;
  • pracowników pływalń i kąpielisk;
  • osób fizycznych i prawnych prowadzących nad wodą działalność w dziedzinie kultury fizycznej i działalność gospodarczą;
  • służb państwowych, rządowych i samorządowych, których działalność obejmuje obszary wodne;
  • szkolnych i studenckich.
Szkolimy na stopnie ratownicze WOPR oraz z zakresu umiejętności związanych z ratowaniem życia ludzkiego.

 

Komentowanie jest wyłączone.