Kursy i szkolenia

Szkolenia i kursy w 2016 roku

 

W kwietniu 2016 roku odbyły się dwa kursy na młodszego ratownika. Zajęcia, które miały miejsce w Płońsku, ukończyło 16 kursantów. W maju 2016 roku odbył się kolejny kurs na młodszego ratownika – kurs ukończyło 5 osób. Na przełomie maja i czerwca CWOPR zorganizowało kurs Ratownika Wodnego MSW – w kursie wzięło udział 18 osób. Kursanci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 21.06.2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U. poz. 747). W czerwcu br. 12 osób ukończyło kurs kwalifikowany pierwszej pomocy, ponadto 6 osób zdobyło recertyfikację. Kurs został przeprowadzony przez firmę Rescue Team Usługi Medyczne i szkoleniowe z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Kursanci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskali tytuł ratownika. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zorganizowało kurs ratownika WOPR – do tej pory w 2016 roku kurs ukończyły 23 osoby. Osoby, które ukończyły kurs ratownika wodnego MSW oraz kurs KPP, posiadają uprawnienia do pracy na basenach i innych obszarach wodnych na terenie całego kraju.

 

Ciechanowskie WOPR organizuje szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej.

 

W szkoleniu mogą brać udział wszyscy ratownicy, którzy ukończyli 18 rok życia i nabyli uprawnienia ratownika przed dniem 31.12.1996 roku.

 

Komentowanie jest wyłączone.